آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۲ شهریور ۱۳۹۶

ابراهیم نبوی

طنزپژوهی


شعر طنز امروزی ایران | قسمت هفتاد و یکم | محمدرضا حاج رستم بیگلو


 

 

دوشیزوفرنی

دوشیزه‌ی مُزلّفّه‌ی تُخس تُخمِ جن
یونانِ مات و مبهوت از غیبتِ هلن
…پاریسه‌ی جوانیِ لندن خراب تو!

دوشیزوفرنیِ مثلن مبتلا به من
تندیسه‌ی ظنین به مضامین اهل فن
چشمان سگ سلیطه‌ی حاضرجواب تو!

ای مارِ خُفته بر دَمَرآبادِ غاشیه
متنِ به فاک رفته‌ی اسناد فَکّه‌ات ..
سرگیجه‌های سر زده از سمت حاشیه

چشمانِ ماده شِمرِتو کِی حمله می‌کنند
براین حسینِ منزویِ خفته در دلم
ای سگ به روحِ بختِ من از انتخاب ِتو

همچیزه‌ی مُحجَّبه‌ی نسبتن شریف
بدچیزه‌ی چَپیده در آن پیکر نحیف
اسکیزو فرنیِ شبِ پیچیده در لحاف
اجرای مجریانه و خِلط آور شیاف
سِکسیده بر ملافه و لافیده در سه جاف
مَدِّ مداد … خطِّ الف در کتاب تو

امکانِ خائنانه‌ترین عاشقانگی
امکان چند شوهرگی‌های ممکنه
زُهدِ به هرز رفته‌ی زنهای محصنه
هرچیزه‌ی کمین زده روی فساد من
کِرمیده در مجاریِ تَنگ و گشادِ من
رشته به رشته این شبِ گیسو مَآبِ تو

قلبینه‌ات درآن یخه قندیل یخیخه
بر سینه‌ات لمیده شترها به شخشخه
سگلیسه‌ی عجوزه‌ی تا قسمتی غریب
بی چیزه‌ی خزیده به سامانه‌ی رقیب
تبریزه‌ی مریضه‌ی از بیخ بی خیال
که شب به شب فرشته می‌آمد به خواب تو
تا محسنِ مُرادیِ ما ریده متن را
دهلیز خور کند غمِ قلبِ تو بطن را
خاریده در دهان تو اکسیر «زقنبود»
پاریده‌ی متونِ عتیق از کهنکبوت
لزبیده دخترانِ کرج با زنِ عموت
پس ما عروسکیم فقط در رکاب تو؟

این جاده را بگیر و سر راه را بکش
حالا به عمر رفته فقط آه را بکش
تخم خروس‌هات که بر سفره رنگی و
با دامن گشاد تظاهر به تنگی و
ایکاش با قشون بلایا بجنگی و
کم چشم تشنه کشته بگیرد سراب تو

بادی ازآن دریچه به سویم رها نما
این بادبادک دل ما را هوا نما
دست مرا بگیر که خیلی جوانما
دیگر ترا کنار مترسک نبینما