آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۱۵ شهریور ۱۳۹۶

موسی ظفر

طنز افغانستان


زاغ‌نامه کابل| سی‌ویکم | نوبل ما را پس بتی


 

پس از انتشار تصاویر روان‌خراش مسلمانان برمه که قبلاً مسیحی بودند و در فاز اول در نایجریا کشته شده بودند، خون مسلمانان متدین افغانستان به‌جوش آمده است. هزاران هزار افغان این روزها خواهان استرداد جایزه نوبل آنگ سان سوچی شده‌اند. من با یکی از این برادران استرداد‌طلب گفتگوی مختصری انجام دادم تا پیام او را از طریق مجله حلزون به خانم سوچی برسانم.

 

من: پیام شما برای خانم سوچی چه است؟

 

برادر متدین (بم): بنام خدا. مه پیام ندارم. فقط یک کلمه می‌گم که او یله‌گشت پدرلعنت! جایزه را پس بیار. او بی‌ناموس، اگر تا سه روز دیگه جایزه را پس نتی، خودم میایم و بقول علماء جایزه را از سوراخ بینی‌ات می‌کشم. فهمیدی؟

 

من: شما چرا خواهان استرداد جایزه هستید؟

 

بم: مگر تو عکس‌ها را ندیدی؟ کور هستی؟ نمی‌بینی که مسلمان‌ها را چطو کشته رایی‌ستن؟ صبر کو. یک گپه بگو، همی تو خودت مسلمان هستی یا مرتد واجب‌القتل؟

 

من: ببخشید برادر، جا‌نماز دارید که من نماز پیشین خود را بخوانم؟ بقیه مصاحبه را بعد از نماز ادامه می‌دهیم.

 

بم: گمش‌ کو. در این شرایط نماز ضرور نیس. بنشین اول باید پیام مرا برای اونُه مادرخطا برسان، بعدش جا‌نماز را بگیر هر غلطی که می‌خوری بخور.

 

من: درست است. شما در یک قسمت این مصاحبه گفتید که خانم سوچی جایزه را پس بیاورد. منظور شما چیست؟ جایزه را کجا بیاورد؟

 

بم: هر کجا که میاره مه کار ندارم. اگر کابل آورده نمی‌تانه خودش ببره به آقای اردوغان تسلیم کنه. آقای اردوغان واقعاً مستحق جایزه نوبل است. ندیدی چطو کشور برمه را تهدید کرد؟ به سربازان خود گفته که اگر تا سه روز قتل‌عام مسلمان‌ها را بند نکنید، دیگه به ترکیه نیایید. نوش جانش. غیرتی آدم است. مثل ای کله‌ پوک ما نیست که زن یهودی داشته باشد. قربان هموطو نرکله که گپ‌اش گپ است.

 

من: فرمایش شما دقیق است اما امکان دارد کمیته نوبل راضی نباشد که جایزه به اردوغان برسد.

 

بم: کمیته نوبل گه می‌خوره با پدر خود. کمیته نوبل چه کاره اس که راضی باشه یا نباشه؟ ما خود ما راضی هستیم. مه تایید می‌کنم که اردوغان آدم خوب اس. همو قواره‌یش صد تا سوچی موچی می‌ارزه.

 

من: پیام شما منتقل می‌شود اما گمان نکنم کمیته نوبل حاضر شود که جایزه را به اردوغان بدهد.

 

بم: بیادر، تو چه کاره هستی که از طرف کمیته نوبل گپ می‌زنی؟ که نداد، نداد دیگه. خدا خودش به اردوغان صد تا نوبل داده. مقصد جایزه را از پیش این دختر پدرلعنت بگیرد که اعصاب ما را خراب کرده. مسلمانا تکه پاره شد، ای دختر بی‌وجدان رقص می‌کنه.

 

من: آنگ سان سوچی رقص می‌کند؟

 

بم: حتماً رقص می‌کنه دیگه. اگر رقاصه نباشه که کسی جایزه نمیته. به تو چرا کسی جایزه نداده؟ اگر دختر می‌بودی، رقص می‌کردی، خودت می‌دیدی که حالی چند تا جایزه گرفته بودی. هر دفعه که ده میدان چرخک می‌زدی یک مدال وزیر اکبر خان سر سینه‌ات نصب می‌شد.

 

من: در کشور خودمان هرروز ده برابر برمه تلفات ملکی داریم. رفتار ما با اقلیت‌های مذهبی اگر بدتر از مردم برمه نباشد، بهتر نیست. فکر نمی‌کنید قربانیان افغانستان نیز نیاز به حمایت دارند؟

 

بم: برو بیادر، هندو چیست که ازش حمایت کنیم؟ همی که تاحال جُل و پوستک‌شه از افغانستان بیرون نیانداختیم خدای خوده شکر کنه. بخدا شرم زمانه نباشد مه خودم میرم زن‌هایشه میارم مسلمان می‌کنم، مردهایشه هندوستان رایی می‌کنم. او بچه، تو بسیار گپ‌های دیگه رقم می‌زنی، خودت خود هندو نیستی؟ بخوان کلمه ته!