آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۲۸ آذر ۱۳۹۶

سروش پاکزاد

طنز روز


قرارداد الست


 

 

متن این نوشته از کتاب دوزخرفات نوشته سروش پاکزاد است

 

 

تاریخ: ۱/۱/۱

شماره: ۱۰۸۳۷

پیوست: ندارد

صفحه یک از دو

 

 

بسمه تعالی و الخفن

 

 

ماده ۱- موضوع قرارداد: تنظیم مناسبات الهی

 

ماده ۲- طرفین قراداد:

اين قرارداد فيمابين پروردگار كه از اين به بعد هم پروردگار ناميده مي‌شود از يك طرف و روح از طرف ديگر که از این به بعد بنده مفلوک حقیر نامیده می‌شود، منعقد مي‌گردد.

 

ماده ۳- مدت قرارداد:

این قرارداد از ازل لغايت قیامت معتبر مي‌باشد.

تبصره: تنها پروردگار از مدت قرارداد اطلاع دارد و بنده مفلوک حقیر فضولی بیجا نفرماید.

 

ماده ۴- دستمزد قرارداد:

دستمزد قرارداد بهشت برین و حور و شیر و عسل و میوه و گریپ فروت مي‌باشد.

 

ماده ۵- نحوه پرداخت:

مبلغ قرارداد طی دو قسط، طبق شرايط زير پرداخت مي‌گردد:

بخش گریپ فروت از مبلغ قرارداد در ابتدا به بنده و در قبال اخذ رسید تحویل و مابقی از مبلغ قرارداد در پایان كار بعنوان حسن انجام کار و درصورت تایید پروردگار به بنده حقیر مفلوک پرداخت می‌گردد.

 

ماده ۶- تعهدات پروردگار:

۱-۶- تعیین نوع روح (اعم از جن، انسان، حیوان).

۲-۶- تعیین میزان سلامت (سالم، معلول، منگل، احمدی‌نژاد).

۳-۶- تعیین محل زیست (سیاره اورانوس، کره زمین، ایران)

۴-۶- تعیین زمان زیست (عهد بوق، عصر برنز، دوره قبل از کشف بستنی)

۵-۶- تعیین خانواده (آبرومند، پولدار، خوشه بندی دهک بخورنمیر، خانواده محترم رجبی)

۶-۶- تعیین ویژگی‌های شخصیتی و نژادی

 

ماده ۷- تعهدات بنده مفلوک حقیر:

۱-۷- دم به دقیقه پروردگار را تمجید نماید.

۲-۷- با توجه به ماده ۶ بپذیرد که اختیار تام در مورد اعمالش دارد و مسوولیت کلیه تصمیمات خود را بپذیرد.

۳-۷- در روز قیامت بپذیرد که این قرار داد را امضا کرده است ولو این که یادش نیاید. خلاصه از ما گفتن بود.

 

ماده ۸- حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در تفسیر این قرارداد و سایر اختلافات احتمالی طبق مقررات داوری هر طرف یک نماینده معرفی نموده و نماینده سومی به انتخاب این دو نفر تعیین و این سه نفر به قبر پدر خود خندیده‌اند. حرف آخر را پروردگار اعلام داشته که این نظر لازم الاتباع می‌باشد.

 

ماده ۹ – تضمین قرارداد

این قرار داد زورکی می‌باشد و همینی است که هست.

 

ماده ۱۰- فسخ قرارداد

این قرارداد با توافق یکی از طرفین (پروردگار) تنظیم شده است و تحت هیچ شرایطی بصورت یکطرفه قابل فسخ نیست، مگر اینکه پروردگار حال کند فسخ کند.

 

اين قرارداد در دو صفحه، در ۱۰ ماده و دو نسخه تهيه و تنظيم شده و هر دو نسخه در حكم واحد مي‌باشد که نزد پروردگار می‌ماند تا در روز قیامت محض ضدحال رونماید.

 

مهر وامضاء پروردگار                                                گور بابای بنده مفلوک حقیر