آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۲۸ آذر ۱۳۹۶

ابراهیم نبوی

ستون پنجم


پارادوکس | تریلوژی اصلاحات


 

 

سلماني اصلاحات

 

يه روز يه آقايي چون سر و وضع و قيافه‏اش چند سال بود همين‏جوري كروكثيف مونده بود، رفت سلموني. گفتش: آقاي سلموني! موهاي منو اصلاحات كن، با سر و صورتم. سلموني گفت: مدل چي؟ آقاهه گفت: مدل جديد. سلموني گفت: مدل جديد ممنوعه، نمي‏شه، بهمون دستور دادن. آقاهه گفت: پس من چي‏كارش كنم؟ سلموني گفت: مي‏خواي موهاتو از بيخ بتراشم كه موضوع اصلاحات هم بكلي منتفي بشه؟ آقاهه گفت: اهه‏كي! خيلي بي‏ريخت و نكبت مي‏شم. سلموني‏يه گفت: مي‏خواي با ماشين اصلاحات سرتو نمره سه بزنم كه راحت بشي؟ آقاهه گفت: اگه با ماشين، اصلاحات كنم مي‏شم مثل تكنوكراتها، دوست ندارم. سلموني‏يه گفت: مي‏خواي مدل پيرمردي بزنم؟ آقاهه گفت: نه، مي‏خوام جوون پسند باشه. سلموني‏يه گفت: پس خودت بگو چي‏كارش كنم. آقاهه گفت: كوتاه بلند بزن كه وقتي ژل مي‏زنم خيلي خوشگل بشم. سلموني گفت: هم كوتاه بلند ممنوعه هم ژل. آقاهه گفت: شبيه لئوناردودي‏كاپريو بزن. سلموني‏يه گفت: اون كه به كلي ممنوعه. آقاهه گفت: شبيه آلن دلون بزن. سلموني گفت: داداش! راحتت كنم، اگه خوشگل بشي براي ما دردسر داره. آقاهه گفت: اگه نخوام خوشگل بشم كه ديگه واسه چي اصلاح كنم؟ حالا كه اينطوره ،اقل‏كن صورتمو قشنگ اصلاح كن. سلموني گفت: اونم ممنوعه، اساساً تيغ ممنوعه، البته براي اصلاحات. آقاهه گفت: پس مي‏رم خارج موهامو اصلاحات مي‏كنم. سلموني گفت: نه‏خير، تو بايد مدل ايراني داشته باشي. آقاهه گفت: پس موهامو بلند مي‏كنم، كش مي‏بندم پشتش. سلموني گفت: اون هم ممنوعه. آخرش آقاهه ناراحت شد و گفت: يه باركي بگو اصلاحات بكلي ممنوعه، اصلاً من نمي‏خوام اصلاح كنم، مي‏خوام برم. سلموني گفت: اهه‏كي! خروج از حاكميت مي‏كني؟ مرتيكه! نبايد مي‏اومدي سلموني، حالا كه اومدي تو سلموني ديگه نمي‏شه بري بيرون.

 

 

نتيجه‏گيري اخلاقي: اصلاحات وقتي ممكن است كه ممكن باشد.

 

 

 

 

 

روباه و اعتدال

 

 

 

سووال: يك روباه از كجا مي‏فهمد كه باد از كدام مي‏وزد؟

جواب‏ها:

۱) نگاه مي‏كند به جهتي كه خرها مي‏روند، عكس آن جهت را انتخاب مي‏كند.

۲) آخرين مصاحبه سفير انگليس را بادقت مي‏خواند و جهت را تشخيص مي‏دهد.

۳) روزنامه‏هاي محافظه‏كار را مي‏خواند.

۴) به جهتي كه ساير روباهها مي‏روند، دقت مي‏كند.

۵) با كارگزاران و جریان اعتدال مشورت مي‏كند.

۶) يك روباه موفق حتماً بلد است جهت باد را هم عوض كند.

 

 

 

 

سگ پایدار و سياست

 

 

اگه گفتين بهترين موقعيت سياسي كه براي يك سگ پيش مي‏آد چيه؟

جواب‏ها:

۱) موقعيت حزبي: سخنران گروههاي آنارشيست

۲) موقعيت گروهي: چماقدار گروههاي راست.

۳) موقعيت تشكيلاتي: مسوول حفاظت داخلي

۴) موقعيت چپ: مسوول افشاي اسناد رقيب

۵) موقعيت راست: مسوول گروه ضربت

۶) موقعيت دولتي: نگهبان با قدرت گير بالا

۷) موقعيت بين‏المللي: نوك پيكان مبارزه و نابود كننده اهداف استعماري

۸) موقعيت ملي: رهبر فاشيسم

۹)  موقعیت اقتصادی: عدالتجوی پاچه‌گیر