آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


۶ اسفند ۱۳۹۶

شراگیم زند

عکس


پوشش خبری حرفه ای!


تیتر حرفه ای: پیش از اینکه افسر نیروی انتظامی این خانم را به پائین هل دهد از او خواسته بود که پائین بیاید. (واقعی/ بی بی سی فارسی)

 

 

تیتر حرفه ای: پیش از آنکه این مامور سد معبر شهرداری به این خانم دستفروش پس گردنی بزند از او خواسته بود جُل و پلاسش را جمع نماید.

 

 

تیتر حرفه ای: پیش از آنکه چماق نیروهای امنیتی بر سر این کارگر معترض چند ماه حقوق نگرفته، فرود بیاید از او محترمانه خواسته شده بود که کلا متفرق شود.

 

 

تیتر حرفه ای: پیش از اینکه این دراویش به این شکل قیمه قرمه و شرحه شرحه شوند، از آنها خواسته شده بود که کلا نباشند و برای تسهیل این امر حتی حسینیه هایشان هم تخریب شده بود

 

 

تیتر حرفه ای: پیش از اینکه وانت مورد نظر از روی معترضین به نتایج انتخابات در سال ۸۸ رد شود از معترضین خواسته شده بود که با زبان خوش به خانه های خود برگردند.

 

 

تیتر حرفه ای: پیش از آنکه این زنان توسط گشت ارشاد به این شکل در بیایند به آنها خیلی محترمانه گفته شده بود: «خانومم؟ گلم؟ با شما هستم… بله… یه لحظه تشریف میارین؟” و حتی در «ون» را هم برایشان باز کرده بودند!