آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب


سخیداد هاتف
کتابچه‌ی عقلاطون| صد و سی و هشتم | ویرانه در گنج است!

    تصور کنید که به کسی پول قرض داده‌اید و قرار است ایشان آن پول را تا شش ماه دیگر به شما پس بدهد. بعد از شش ماه نمی‌‍تواند پول را پس بدهد. عذر موجهی برای کوتاهی خود دارد. همه‌ی آن چیزهایی که باید […]

سخیداد هاتف
کتابچه ی عقلاطون| صد و سی و هفتم | وقتی دعا پروپوزال می شود!  
سخیداد هاتف
کتابچه‌ی عقلاطون| صد و سی و ششم | انواع امتحان الهی در شیرآباد (قسمت سوم)
سخیداد هاتف
کتابچه ی عقلاطون| صد و سی و پنجم | انواع امتحان الهی در شیرآباد ( قسمت دوم)
سخیداد هاتف
کتابچه ی عقلاطون| صد و سی و چهارم | انواع امتحان الهی در شیرآباد (قسمت اول)  

        بعضی از کارهایی که خداوند عزوجل در افغانستان می کند، از جنس تست ِ محصول اند. به این معنا که خداوند نرم افزار یا برنامه ی جدیدی ساخته و می خواهد بداند کار می کند یا نه. این نرم افزار یا […]


سخیداد هاتف
کتابچه ی عقلاطون| صد و سی و سوم |داستان عاشقی من

      امسال در روز والنتاین کسی از من پرسید: “هیچ عاشق شده ای؟”. گفتم: “نه، متاسفانه. این بخت را نداشته ام”. اما وقتی به خانه رفتم، دچار عذاب ِ وجدان شدم. چرایش را شرح می دهم. اما قبل از آن یک سوال دارم: […]


سخیداد هاتف
کتابچه ی عقلاطون| صد و سی و دوم | از فسادِ ما فسادِ کاینات (قسمت سوم)

      همه می دانند که اکثر مصیبت های افغانستان به خاطر دور شدن مردم از راه ِ خدا و رسول و غرق شدن ایشان در فساد است (در این جمله ضمیر ِ”ایشان” به مردم بر می گردد نه به خدا و رسول. ابهام […]


سخیداد هاتف
کتابچه‌ی عقلاطون| صد و سی و یکم | از فسادِ ما فسادِ کاینات (قسمت دوم)

    قبلا برای تفکیک فسادهای کوچک از فسادهای کلان  معیاری در دست نبود. به همین خاطر، نوعی آشفتگی بر سیستم فساد در دولت افغانستان حاکم بود. یکی ده هزار دالر رشوه می‌گرفت و فکر می‌کرد فساد کوچکی کرده. یک مامور نسبتا مودب در یک […]


سخیداد هاتف
کتابچه‌ی عقلاطون| صدوسی‌ام| از فساد ِ ما فسادِ کاینات (قسمت اول)

      در شیرآباد ما هیچ کسی را نمی یابید که دلش از دست فساد خون نباشد. فسادهای خرد را هم نمی‌گویم. منظور فسادهای کلان است. اگر فسادهای کوچک را هم در محاسبه بیاوریم، دیگر تقریبا چیزی نمی‌ماند که مصداق فساد نباشد. ما به […]


سخیداد هاتف
کتابچه‌ی عقلاطون| صدوبیست‌ونهم | می‌گوییم نمی‌شویم ولی می‌شویم

      اخیرا یکی از رهبران سازش ناپذیر افغانستان (حدودا شانزده میلیون رهبر سازش ناپذیر داریم) در سخنرانی آتشینی گفت: “ساکنان این آب و خاک مقدس هرگز به بیگانگان تسلیم نخواهند شد”. در وضعیت‌های نرمال وقتی این‌گونه سخنان از دهان این رهبران سازش ناپذیر […]